گزارش تصویری| اختتامیه پازل همدلی و تقدیر از شرکاء اجتماعی با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور

رئیس سازمان بهزیستی کشور در اختتامیه پازل همدلی با بیان اینکه مشارکت ۱۵ هزار خیر در پویش پازل همدلی ترویج فرهنگ نیکوکاری را در راستای توانمندسازی و حمایت از ۶۰…

ادامه خواندن گزارش تصویری| اختتامیه پازل همدلی و تقدیر از شرکاء اجتماعی با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور

پایان لیست

صفحات بیشتری برای نمایش وجود ندارد