موشن گرافیک | فیلم | پویش پازل همدلی

علیرضا ایزدپور گفت : پویش پازل همدلی در استان سمنان همزمان در سراسر کشور آغاز و بمنظور تهیه و توزیع لوازم التحریر جهت ارائه به محصلین تحت پوشش سازمان بهزیستی…

ادامه خواندن موشن گرافیک | فیلم | پویش پازل همدلی

پایان لیست

صفحات بیشتری برای نمایش وجود ندارد